Print Print
Print

Pappersprovning

Behovet av papperskvaliteter som både är mångsidiga och jämna har aldrig varit större än nu. För att underlätta tillverkningen av en produkt som uppfyller eller överträffar dessa krav förlitar sig därför dagens papperstillverkare på många informationskällor och mätverktyg. Även om det finns många och varierande onlinesensorer räcker inte dessa för att ge en fullständig och klar bild av pappersmaskinens prestanda. Det krävs även kvalitetskontroll från en icke direktansluten källa.